Netdating for ældre Middelfart

Viljen til at arbejde med ernæring er stor blandt medarbejdere i hjemmeplejen, vurderer Sussi Friis Buhl på grundlag af svarene i spørgeskemaundersøgelsen.

Men arbejdet skal sættes i system, og forarbejdet er vigtigt.

netdating for ældre Middelfart-22netdating for ældre Middelfart-70netdating for ældre Middelfart-47

Eksempelvis vil undervisningen af personalet i hjemmepleje sætte fokus på, hvordan medarbejderne ud fra en rehabiliterende tankegang kan inddrage den ældre borger mere, når de hjælper den ældre i forbindelse med måltiderne.

Selvom borgeren ikke selv kan smøre maden, kan der være flere gevinster ved at lade borgeren hjælpe til.

Det bliver lettere for alt sundhedsfagligt personale at få adgang til procedurer, instrukser og eksempelvis ernæringsskemaer, fortæller Sussi Friis Buhl. Derfor er det også vigtigt, at vi sikrer, at værdifulde informationer om indsatser ikke går tabt, men bliver delt, så indsatserne for borgeren kan optimeres og koordineres.

Fælles viden er samtidig grobund for øget tværfagligt samarbejde.

I maj skal de på et kursus om ældres ernæring og blandt andet lære at bruge Sundhedsstyrelsens ernæringsskema.

Bemerkungen